.

     " " (MP3, 3Mb)
        .
         " "

 

 

 


 

ѳ:

: ѳ

ѳ, , .

, (..; Č.S., -, . -, . ѳ-.), :

(Vasil Kryvicanin, Wasil Krywiczanin, Krywiczanin, . -, . .);

(. , Vasil Druja, V. Druja); . (A. Dziedzinka, . -, . -, -, . -, -, .). : . , ³ , . , A. Drujski, Dziedzinski, .

, , (. ѳ, Č. Sipovič, Ceslaus Sipovich). ( ) .

:

, 1947-1966

, ˸ 1947-1950

, 1947-1957 (1-81); ˸ 1964-1980 (82-151)

ChD Chryścijanskaja dumka, Vilnia 1928-1939

Nš-Na Šlachu, Londan 1946-1951

REV review

REC - recensio

본, , errare humanum est ( ). , , , , . i .

1. Druja V., Współczesna literatura białoruska w Białoruskiej Sowieckiej Socjalistycznej Respublice, Londyn, Instytut Wschodni Reduta, 1952, 8 s. (Wschód Polski, zeszyt 18)

2. Epistolae Jasonis Junosza Smogorzewskyj, Metropolitae Kiovensis Catholici (1780-1788). Collegaverunt: . Athanasius G. Welykij, Exc. D. . Sipovic. Romae 1965, 455 . (Analecta OSBM, Series II, Sectio III).

3. Drujski A, Religious Life in Byelorussia, Chicago 1976, 8 .

4. The Pontifical Liturgy of Saint John Chrysostom. A manuscript of the 17th century in the Slavonic text and Latin translation. Edited with explanatory liturgical notes by Ceslaus Sipovic. London, The Francis Skaryna Byelorussian Library and Museum, 1978, 205 .

. . 糳 .. 1937 -1946

1. Krywičanin Wasil, Zwon, ChD, No 4 (130), 20.2.1937, s.4 ()

2. Krywičanin, Malimosia rodnaj biełaruskaj mowie (Malady - da matadych), ChD, No 10 (136), 20.5.1937, s.2-3

3. KtywičaninW., Try słowy - try praŭdy, ChD, No 20 (146), 20.11.1937 s. 7

4. Krywičanin Wasil, Prarok Izajas, ChD, No 22 (148), 20.12.1937 s.2-4

5. KryvicamnVasil, Viecnaja zahadka, ChD, No 3 (151), .1.1938, s.3-4

6. KtyvicaninVasil, Z Dziedzinki, ChD, No (154), 1.3.1938, s.5

7. Klyvicanin V., Badziajucca kniźki, ChD, No 9 (157), 30.3.1938, s.6

8. Č. S., Biełarusy za hranicaj (Ad nasych karespandentaŭ), CbD No 4 (188), 20.1.1939, s.5

9. Kryvicanin V., List z Rymu, CbD, No 19 (203), 20.6.1939, s.5

10. KryvicamnVasil, Pismo z Rymu, Krynica, No.6, Vilnia, 5.12.1939, s.3

11. , (: ). , 2(15), , 1940, .51-53

12. Pius XII i supakoj na sviecie, Krynica., No.26, Vilnia, 2.4.1940, s.2-3

13. Kryvicanin Vasil, Nastroi ŭ Italii, Krynica, No.35, Vilnia, 3.5.1940, s. l

14. Krywiczanin W., O literaturze białoruskiej XVI wieku, Na szlaku Kresowej, No. 6(24), Italia, lipiec 1945, s.49-53

15. . ., 볳, , 3-4, , - 1946, c.8

16. Krywiczanin W., Zarys kulturalno-historyczny narodu białoruskiego, Sitwa, t. III, Rym, 1946, s. 259-261

1947-1959

17. K-nin Vasil, Sv. Afrasinnia Apostalka Prasviacicielka Biełarusi, NS, No.5, cervieri 1947, s.4

18. Č. S., Zaciemki j uraźańni padaroźnaha, Ns, No.5, cervien 1947, s.7

19. Č. S., Składki na Biełaruski Dom u Londanie, Ns, No.5, s.9-10

20. (- -), Asnovy biełaruskaha patryjatyzmu, Ns, No.7, vierasień 1947, s. 1-3

21. (- -), Adozva biełaruskich pravasłaunych jepiskapaŭ da biełaruskaj pravasłaŭnaj emihracyi, , No. 7, vierasień 1947, s. 18-21 (numar skanfiskavany)

22. , , 3, 1947, .4-6

23. . ., , , 1(4), 1948, .6-8

24. A Whiteruthenian Mission, Catholic Herald, London, 30.1.1948, .2

25. Mahatma Gandhi i jaho baćkauščyna, Ns, No.8, studzień 1948, s.4-5

26. Dziedzinski, Samavychavańnie, , No. 9(13) 1948, s.3-4

27. , , 6(9), 1948, .9-10

28. , , 8(11), 1948, .7-9; 11-12(14-15), - 1948, c.4-7

29. Naradźerinie Boha-Calavieka - chryścijanskaje sviata, , No. 19(23) 1948, s.6

30. Calaviek i jaho imknieńni, , No.2(27) 1949, s.3-4

31. Druja Vasil, Zaciemki z bielarusaviedy, , No. 10-11(34-35) 1949, s.5-7

32. Č. S., Zachad i Uschod, , No. 10-11(34-35), s.3-4; No.l2(36),s. 6-7, 1949

33. Druja V., Ab ludzkoj movie i ab biełaruskaj u asablivaści, , No. 14 (38), s.7-9; No. 15(39), s.5-8, 1949

34. Č. S., U čas kaladni, , No. 17 (41), 1949, s. l

35. Kupla Biełaruskaha domu ŭ Londanie, Ns, No.9, luty 1950, s.4-5

36. ., ʳ, , 8-9(35-36) - 1950, c.9-11; 12(39), 1950, c.4-5; 1(40), - 1951, .7-9

37. H. . , , 10-11(37-38), - 1950, .1-2

38. Charaktar catavieka, Ns, No. 11, kastryčnik 1950, s.3-4

39. Radiospravazdaca a. dr. . Sipovica, delehata na kanhres 'Pax Romana' ŭ Amsterdamie, Źnič, No.2-3, Rym, kastryčnik-listapad 1950, s.2-3

40. ʳ V , , 2(41),

1951. .6-8; 3(42), - 1951, .6-8; 4(43), - 1951, c.5-7;

5(44), - 1951, .7-8.

41. , , 5(44), , - 1951, c.5-6

42. , , 6(45), - 1951, c.2-5

43. , , 46, - 1952, .2-4;

44. ϳ ( ), , 47, - 1952, c.3-8

45. , ( ), , 48, - 1952, c.3-8

46. ϳ , ., 21(100), 25.5.1952, c.8

47. ( ), , 49, -

1952. c.6-10

48. 곔 ( ), , 50, - 1952,c.9-li

49. 볔. , 51-52 (130-131), 1952, c.1-2

50. , , 52, - 1953, c.1-2

51. A., ࢔, , 52, - 1953, .6

52. A. , , 52, - 1953, c.8-9

53. . ., ˸, , 16 (47) 9.4.1953, c.3

54. . , , 54, - 1953, c.13

55. 7- , , 25 (156), 21.6.1953, c.4

56. , , 55, - 1953, c.1-2

57. , , 55, - 1953, .12-14

58. ', , 38(169), 27.9.1953, c.4

59. . , 50-51 (181-182), 25.12.1953, c.4,8; 1-2(183-184), 7.1.1954,0.6,7

60. , , 58, - 1954, c.1-2

61. ˸, , 59, - 1954, c.10-11

62. ѳ- ., ˸, , 15-16 (197-98), 1954, C.6-7

63. 1054 1954, , 61, - 1954, c.1-3

64. 糢 !. , 47-48 (229-30), 1954, c.1

65. . ., . , c.4-5

66. Danovaha vydańnia sv. Evanelii, Zinc, No.34-35, Rym, červien-vierasień 1955, s.7-8

67. Č. S-č, Tydzień studyjau BAKA 'Ruń' u Londanie, Tam ža, s. 10

68. Č. S-č, Kanhres 'Pax Romana' Nottingham i udzejnictva jim biełarusaŭ, Tam ž, s. 11

69. -, '', , 38 (268), 18.9.1955, c.4

70. A. -, - ̳ ó ࢔,

71. - ., Pax Romana, , 39 (269), 25.9.1955, c.4

72. - ., - Д, , 51-52 (281-82), 1955, .6; 1-2 (283-84), 7.1.1956, c.3

73. - ., . , 22(304), 27.5.1956, c.2,4

74. -, . . , , c.4

75. Marian House ˸. , 23(305), 3.6.1956, c.4

76. A., - , , 28-29 (310-11), 15.7.56, c.8

77. , , 30 (312), 22.7.1956, c.4

78. ( ), , , 11-12 (345-46), 25.3.1957, c.7; 13(347), 31.3.57, .3-4

79. ( ), ˸ ( ), , 18(352,5.5.1957,.2

80. , , 76-81, 1957, .9-20

81. ., 40- 25 - ˸, , 16-17 (402-403), 20.4.1958, c.3

82. . , 40(426), 19.10. 1958, c.3; 41-42(427-28), 2 1958, C.7

83. ., -̳ ˸, J5, 45-46 (431-32), 30.11.1958,.6-7

84. 볔. , 49-50 (435-36), 1958, c.1

85. A., . ˸ (), , 16-17 (451-52), 18.4.1959, c.6

1960-1969

86. , , 50-51 (534-35), 1960, .1-2 ( )

87. , Ą 14-15 (549-50), 1961, .1-2 ( )

88. . , 48-49 (583-84), 1961, c.1

89. Conferenza, Credimus Cantati, No. 4, Torino, Aprile 1962, . 186-189

90. , , 9(593), 29.5.1962, c.2-3

91. The Second Vatican Council, Chrysostom, No. 11, London, Autumn 1962, . 1-3

92. . , 16(600), 1962, c.1

93. (), Biancoruteni, Oriente Cattolico. Cenai storici e statistiche, Città del Vaticano 1962, . 181-188

94. ( ), XXI , , 16(600), 1962, .2 ( ѳ ).

95. , , 4(604), 1963, c.1

96. . , ³ , , 7, - 1963, .89-95

97. . , 13-14 (613-614), 1963, c.1 (Toe , , 82, - 1964, c.2-3)

98. ³ , , , 82, - 1964, .9-12

99. () , 2- 1963, , 82, - 1964, .14-16

100. O Soborze, Źwiastun Miłosierdzia, No.2, Hereford, luty 1964, s. 1-7

101. . , 3-4 (617-618), 1964, c.1

102. ., ࢔, , 85, - 1964, .8-9

103. ., , , 85, - 1964, c.9-10

104. , , 86, - 1964, .2

105. , , 87, - 1964, .1-4

106. ( ), III , , 87, - 1964, c.17-22

107. . , 13 (627), -1964, .1-2

108. The Unity of the Eastern and Western Church, The Marian, No. 168, Chicago, February 1965, . 1-4

109. , , 2(89), - 1965, .2-4

110. ' . , 3 (630), 1965, .1-2

111. . ., , , 6(93), - 1965, .1-3

112. . , 6 (633), -1965, .1-2

113. ( ), , , 1(94), - 1966, .1-2

114. ., , , 1(94), - 1966, c.5-9

115. , , 4(97), - 1966, .1-3

116. ( ), . , , 5(98), - 1966,c.ll-12

117. . , 4 (637), 1966, .1-2

118. , , 6(99), - 1966, . 1-2 ( 117)

119. S. ., O autorze, y : Hermanowicz J. Chiny-Sybir-Moskwa, Londyn, Veritas,

1966. s.5-7 ( . ʳ-ѳ-)

120. -, , , 2(101), -

1967. .14-5

121. ( ), Monumenti secolati di fedeltà alla Chiesa, L'uomo nuovo, No.5, Susa, maggio 1967,p.4

122. ( ), , , 4(103), - 1967, .1-3;

5(104), - 1967, .1-7

123. , , 6(105), - 1967, .1-4

124. . ., , , 3(108), - 1968, c.1-3

125. Il Dottore Francesco Skaryna e la sua opera biblica, Unitas, Anno XXIII, Roma, aprile-giugno 1968, . 126-138

126. , , 6(111), - 1968, c.1-3

127. Bielorussi, : S Congregazione per le Cuisse orientali nel cinquantesimo della fondazione (1917-1967), Città del Vaticano, 1969, .251-57

128. .S., Ivadas, : J. Hermanovicius, Raudonju Stovyklose, Londan 1969, s.9-12. ( . ʳ-ѳ-)

129. 곔, , 6(117), - 1969, .1-2

130. REV. : Brumanis André, Aux engines de la hi rhi latine en Russie. Mgr Stanislas Sietrzencewicz-Bobusz, premier archevêque-métropolitain de Mohilev. Leuven 1968. Tue Journal of Byelorussian Studies, Vol.II, No.1, London 1969, .98-100

1970-1980

131. The Diocese of Minsk, its Origin, Extent and Hierarchy, Tue Journal of Byelorussian Studies, Vol.II, No.2, London 1970, pp. 177-191

132. REV.: Brouka P. (ed), Bielaruskaja savieckaja encyklapiedyja. Vol. 1, Minsk 1969. The Journal of Byelorussian Studies, Vol.II, No.2, London 1970, .224-25

133. .: . . T.I, , 2(119), - 1970,.14-15

134. , , 6(123), - 1970, .1-2

135. ., , , 3(126), - 1971, .1-7

136. .: .., , .5, 1970. i , , 3(126), - 1971, .10-12

137. A. -, 25- , , 1(129), - 1972, c.1-3

138. .: -, .. . (1596-1795). , , 2(130), - 1972, c.20-21

139. -, 곔, , 3(131), - 1972, c.5-6.

140. . ., ˳㳳 Ӳ , , 4(132), - 1972,.11-12

141. -, 25- , , 182, , 1972, .4

142. The Language Problem in the Catholic Church in Byelorussia from 1832 to the First World War, The Journal of Byelorussian Studies, Vol.III, No.1, London 1973, pp.3-40

143. . ., ࢔, , 2(136), - 1973, c.2-4

144. . ., - , , 3 (137), - 1973, . 3-5

145. Sermon, Looking East, No. 14, Fatima 1973, .33-35

146. .: 3 볔', , 4(138), - 1973, c.11-13

147. A. -, Д, , 1(139), - 1974, c.9-11

148. -, 28- , , 207, , 1974, .3

149. . . . ., - ࢔, , 4(142), - 1974, .2-4 ( )

150. ( ), Belorussi, : Oriente Cattolico. Cernii storici e statistiche. Città del Vaticano, 1974, . 173-180

151. .: . ., ( 12; , 1-1974; ), , 4(142), - 1974, .14-15

152. .., , , .15

153. . -, ³, , 1-2 (143-144), ˸, 1975, c.2-8, 25-26

154. . ., (1906-1975), , 3-4(145-146), ˸, 1975, c.8-10

155. Homily at the Euchanstic Congress, The Harbinger, No. 31-32, Chicago, Christ the Redeemer Church, August 1976, . 2-3

156. . ., ̳ ݢ , , 1-2(147-148), 1976, .1-5

157. . ., 50 . , .16-18

158. Auberon Herbert. A Composite Portrait. Ed. John Joliffe, London, Compton Russell, 1976, . Sipovich: . 65-67

159. ., , , 248, , 1977, .3

160. , , 1(149),1978, .2-4

161. A. Drujski, Religiöses Leben in Weissrussland, Der Fels, No.1, Reg ensburg, 1978, S.21-24

162. , , 150,1979, c.3-8

163. . -, , ., .12-16 164. ϸ , , .16-22

165. , , .25-30

166. ., V- (14-21 1977), , .37-39

167. . ., VI- []. 15-19 1979, , c.39-42

168. . -, ֳ , , c.51-52

169. Kaladnaje pasłańnie, Da złučeńnia, Chicago, Carkva Chrysta Spasa, 1980, No.4,s.4;

No.5, s.4; No.6, s.4

170. ..., , 151, 1980, c.2

171. . , 곔, , .10-14

172. , , .14-15

173. ( ), ̳ , , .15

174. .: ( ), . . , .26-33 (糳 1977-1980 .., ̳, 1980 .)

1. ., . . , ̳, 1950, 110.

2. Goethe W., Mignon. Z Goethe pierarabiŭ Vasil Kryvičanin, CbD, No.36(184), 20.12.1938, s.7

3. , , 5(8), 1948, .4-9 ( i . . ѳ)

4. ' , , 11-12 (26-27), - 1949, c.3-4 ( L'Osservatore Romano a. ..)

5. - , , 1964, 83, -, .1-2; 84, -, .1-3 (3 . ..)

6. V-, , 1(94), - 1966, .2-3

7. , , 1966, 1(94), -, .3-4; 2(95), -, .2-4; 3(96), -, .1-2

 

1. Metropolita Jason J. Smogorzevski, 1780-1788. Romae 1946, 255. ( . ).

2. Archimandryt Andrej Cikota (1891-1952). Londan 1972, 49 s. ()

3. Archimandrite Andrej Cikota (1891-1952) and his place in the Byelorussian Catholic Revival. London 1972, 17 . ()

4. Biełaruskaja relihijnaja presa na emihracyi (1946-1974). Londan 1974, 29 s. ()

5. The Byelorussian Religious Press abroad (1946-1974). London 1974, 44 . ()